Projekt UE

Innowacyjna gospodarkarozwiń

 

14 grudnia 2012 roku przedstawiciele naszej firmy podpisali w Ministerstwie Gospodarki umowę o dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Dotacja w wysokości ponad 12 mln zł pozwoliła m.in. na rozbudowę Centrum IT, odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania, testowanie i zarządzanie aplikacjami oraz zarządzanie bazami danych, a także za zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych procesów i przesyłanych danych. Projekt zakładał również utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego do prowadzenia prac z obszaru B+R, co pozwoliło na rozwój wykorzystywanych przez spółkę narzędzi IT oraz opracowanie nowych rozwiązań procesowych.

Dzięki dofinansowaniu, jakie firma otrzymała w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w Katowicach powstało ponad 156 nowych miejsc pracy dla specjalistów z obszaru IT.

Cel projekturozwiń

Głównym celem projektu było znaczące rozszerzenie działalności istniejącego Centrum IT poprzez dywersyfikację świadczonych przez niego usług oraz utworzenie w ramach tego samego podmiotu Centrum B+R. Projekt w znaczący sposób wpłynął na rozwój oferty naszej firmy, jednak charakter naszej działalności nie uległ zmianie.

Centrum ITrozwiń

Dywersyfikacja oferty usługowej Centrum IT (CIT) dotyczyła dwóch obszarów jego działalności: usług w zakresie hostingu oraz tzw. Security Operations Center (SOC). Rozbudowane Centrum IT zajmuje się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych. Tym samym profil jego działalności jest zgodny z definicją Centrum IT zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Kompleksowa, zintegrowana usługa IT w obszarze hostingu objęła 5 obszarów działalności spółki oferując znacząco ulepszone procesy. Dzięki zwiększeniu zatrudnienia o wysoko wykwalifikowane miejsca pracy oraz dzięki zakupowi nowoczesnej infrastruktury wzmocniliśmy ofertę naszej firmy.

Usługa SOC związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa realizowanych procesów i przesyłanych danych. Celem usługi jest bieżący monitoring bezpieczeństwa systemów IT, wykrywanie niepożądanych zdarzeń zachodzących w infrastrukturze IT i zapobieganie im. Dzięki wdrożeniu usługi możliwe jest także efektywne i bezpieczne zarządzanie dostępem do systemów IT z pozycji zewnętrznego użytkownika.

Centrum B+Rrozwiń

Projekt zakładał również utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) do prowadzenia prac B+R w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry. Tym samym profil jego działalności jest zgodny z definicją Centrum B+R zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach projektu pracownicy CBR prowadzili prace B+R celem rozwoju wykorzystywanych przez spółkę narzędzi IT oraz opracowywania nowych rozwiązań procesowych. Nowo utworzone CBR przyczyniło się do zwiększenia innowacyjności i nowoczesności świadczonych przez naszą firmę usług oraz wykorzystywanego w tym celu oprogramowania. Pozwoliło też na bieżący rozwój usług celem ich odpowiedniego dostosowania do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Jednym z zadań CBR było opracowanie narzędzi umożliwiających wdrożenie w naszej firmie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poprzez utworzenie odpowiedniej platformy systemowej.

Ważne liczby projekturozwiń

ŁĄCZNA KWOTA INWESTYCJI 81 478 492,93 PLN
KOSZTY KWALIFIKOWANE 42 861 070,80 PLN
DOFINANSOWANIE 12 858 321,24 PLN
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 01.02.2012
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 31.12.2015

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zgadzam się   Nie zgadzam się